Υψηλά Επίπεδα Βλάβης από τον Καπνό του Τσιγάρου – Χαμηλά ή Καθόλου από το Αερόλυμα του Ηλεκτρονικού Τσιγάρου.

Πρόσφατα έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για την ακεραιότητα ορισμένων επιστημονικών ερευνών, λόγω της αδυναμίας αναπαραγωγής των ισχυριζόμενων αποτελεσμάτων ορισμένων πειραμάτων και ως εκ τούτου να επιβεβαιωθούν ή όχι τα συμπεράσματα του αρχικού ερευνητή. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί ως «κρίση αναπαραγωγιμότητας» και επηρεάζει διάφορους τομείς από την ιατρική μέχρι τις βασικές εφαρμοσμένες επιστήμες.
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο REPLICA στοχεύει να επαναλάβει προηγουμένως in vitro μελέτες σχετικά με την τοξικότητα του καπνού του τσιγάρου και του αερολύματος του ηλεκτρονικού τσιγάρου, μερικές φορές προσθέτοντας πειράματα ή συνθήκες όπου χρειάζεται, προκειμένου να επαληθευτεί η ευρωστία και η δυνατότητα αναπαραγωγής των δεδομένων.
Σε αυτήν την εργασία, η ομάδα REPLICA αναπαρήγαγε τη βιολογική και τοξικολογική αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε από τον Rudd και τους συνεργάτες του το 2020. Όπως και στην αρχική εργασία, πραγματοποιήσαμε ανάλυση ουδέτερης πρόσληψης ερυθρού (NRU) για την αξιολόγηση της κυτταροτοξικότητας, δοκιμή Ames για την αξιολόγηση της μεταλλαξιγένεσης και In vitro Δοκιμασία μικροπυρήνων (IVMN) για την αξιολόγηση της γονοτοξικότητας σε κύτταρα που έχουν υποστεί αγωγή με καπνό τσιγάρου ή αεροζόλ ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή κυτταροτοξικότητα, μεταλλαξιογένεση και γονοτοξικότητα που προκαλείται από τον καπνό του τσιγάρου, αλλά χαμηλή ή καθόλου κυτταροτοξικές, μεταλλαξιογόνες και γονιδιοτοξικές επιδράσεις που προκαλούνται από το αεροζόλ του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αν και οι δύο μελέτες παρουσίασαν κάποιες μεθοδολογικές διαφορές, τα ευρήματα υποστήριξαν εκείνα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως από τον Rudd και τους συνεργάτες του.

Emma, R., Fuochi, V., Distefano, A. et al. Cytotoxicity, mutagenicity and genotoxicity of electronic cigarettes emission aerosols compared to cigarette smoke: the REPLICA project. Sci Rep 13, 17859 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-44626-1

Μην χάσετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη Ιπποκράτης που διαθέτει το IRI Beyond και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε να μαθετε για την υγεία σας και όχι μόνο!
Μοιράσου την πληροφορία: