Συμπληρώματα Διατροφής για Αποτοξίνωση

DETOX SUPPLEMENTS FOR VACCINE INJURED VICTIMS and LONG COVID HAULERS.

🖲 Magnesium — plays many crucial roles in the body, such as supporting muscle & nerve function and energy production.

🖲 NAC — (a precursor to glutathione) provides a variety of protective antioxidant effects, block damages to DNA, strengthening all organs, including the brain — dissolves mucus, improves breathing & respiratory problems. NAC powers up the immune system, boosting antibodies, increasing glutathione, which fights disease & aging. NAC has been around for decades, proven to be very safe, with NO SIDE EFFECTS.

🖲 Glutathione — is the body’s most powerful antioxidant & counteracts the harmful effects of graphene oxide. Human bodies produce glutathione naturally but over as humans age & absorbs toxins, the production of it slows down. Children naturally have high glutathione levels. Glutathione is a body-specific antioxidant that cells need to function & survive. When you get sick, the level of glutathione can drop.

Bromelain – Bromelain is a mixture of enzymes found in pineapple stems and juice. It has a wide range of potential health benefits, including: Promotes Digestion, Reduces Inflammation, Improves Wound Healing, Reduces Sinus Congestion, Supports Muscle Recovery,

🖲 Selenium — a trace element that is naturally present in many foods & available as a dietary supplement. Selenium, which is nutritionally essential for humans, is a constituent of more than two dozen selenoproteins that play critical roles in reproduction, thyroid hormone metabolism, DNA synthesis & protection from oxidative damage and infection.

🖲 Quercetin — have significant capability to interfere with SARS-CoV-2 replication and multi-faceted anti-inflammatory and thrombin-inhibitory actions.

🖲 Vitamin D/C/A – promotes immune cell proliferation, stimulates antimicrobial peptides, cytokines and immune cell proliferation, enhances mucosal Integrity, antioxidant, protects healthy cells, activated immune cells, antiviral, coordinates cellular immune response.

🖲 Zinc – essential for binding capacity & optimizing lethality of immune cells. Promotes antiviral enzyme blocking viral replication.

🖲 Zeolite — has a strong attraction to many heavy metals including mercury, lead, cadmium, and arsenic. It also binds to & removes many chemicals like fluorine & chlorine, eliminating free radicals of all types, and it reverses acute chemical & allergic reactions, all without removing vital nutrients from the body. This makes it a maximum detoxifier.

🖲 Pine Needle Tea, Fennel See, Star Anise — contains shikimic acid, high levels of antioxidants & DNA-protective properties.

🖲 Dandelion Root — blocks interaction between ACE2, spike protein & variants.

🖲 Black Cumin Seed Oil — is natural alternative for Ivermectin. Nigella sativa has been used as traditional medicine for centuries. The oil from its seeds are effective against many diseases like cancer, cardiovascular complications, diabetes, asthma, kidney disease — also effective against cancer in blood system, lung, kidney, liver, prostate, breast, cervix & skin.

🖲 Fulvic Acid & Shilajit — have long been used in traditional medicine & reduces inflammation and boost immunity. Fulvic acid has been well studied for its effects on immune health and inflammation. Improve disease resistance, increase your immune defenses, fight inflammation, chronic diseases & enhance antioxidant activity.

🖲 Bio-Fibrin — is a proteolytic enzyme (a process known as proteolysis – help dissolve proteins. There are over 700 identified human enzymes, and each enzyme has a specific biochemical reaction involving a specific substance.

Activated Charcoal, Chlorophyll, Chlorella, Spirulina, Irish Sea Moss, C-60, Power Immunity, Infrared Sauna, Green Tea, Alkaline Water, Probiotics, Cinnamon & Raw Honey, Avocado, Garlic, Turmeric, Cilantro, Ginger, Cruciferous vegetables & leafy greens are also great detoxes for the body.

Μην χάσετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη Ιπποκράτης που διαθέτει το IRI Beyond και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε να μαθετε για την υγεία σας και όχι μόνο!
Μοιράσου την πληροφορία: