Ψευδάργυρος και Βιταμίνη D για COVID-19

Η COVID-19 έχει συσχετιστεί ισχυρά με αυξημένη πιθανότητα σοβαρής εξέλιξης της νόσου και θνησιμότητας μεταξύ των ηλικιωμένων. Αν και τα συμπληρώματα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμεύσουν ως συμπληρωματική θεραπεία για την πρόληψη και τη θεραπεία του COVID-19, τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα παραμένουν περιορισμένα. Αυτή η ανασκόπηση στοχεύει στην αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τη χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης D και ψευδάργυρου σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας για τη θεραπεία και την πρόληψη της λοίμωξης COVID-19 και των επιπτώσεών της στα αποτελέσματα της υγείας. Συλλέχθηκαν άρθρα που επικεντρώθηκαν σε δόσεις συμπληρωμάτων βιταμίνης D ή ψευδάργυρου ή επίπεδα ορού ταυτοποιήθηκαν από πέντε κύριες βάσεις δεδομένων, τις Ovid MEDLINE, Embase, CINAHL, CENTRAL και Scopus, από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2022. Τα δεδομένα εξήχθησαν και συνοψίστηκαν. Μετά την αρχική εξέταση 977 άρθρων, ελήφθησαν μόνο πέντε άρθρα, αποτελούμενα από μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, δύο οιονεί πειραματικές μελέτες και δύο μελέτες κοόρτης. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν αφορούσαν συνολικά 606 ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Η τρέχουσα ανασκόπηση τόνισε τα αποτελέσματα της βιταμίνης D και των μετάλλων ψευδαργύρου μεταξύ των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια του COVID-19. Η ποιότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν ήταν μία με κάποια ανησυχία, δύο με μέτριο κίνδυνο μεροληψίας και άλλες δύο με σοβαρό κίνδυνο μεροληψίας. Δύο μελέτες διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης D μείωσε τα ποσοστά θνησιμότητας, μια μελέτη έδειξε βελτίωση στη σοβαρότητα του COVID-19 και μια άλλη μελέτη συνέδεσε τα χαμηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου στον ορό με υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και σοβαρότητα της νόσου, ενώ μια μελέτη δεν βρήκε καμία συσχέτιση. Συμπέρασμα. Η παρούσα ανασκόπηση έδειξε τη συμπληρωματική χρήση της βιταμίνης D και του ψευδάργυρου ως συμπληρωματική παρέμβαση στους ηλικιωμένους, με μια ετερογενή αξιολόγηση της θνησιμότητας και της σοβαρότητας της νόσου που σχετίζεται με τον COVID-19. Τα συμπληρώματα βιταμίνης D και ψευδάργυρου μπορεί να ασκήσουν προστατευτική επίδραση στα αποτελέσματα του COVID-19. Κατά συνέπεια, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες και αυστηρές δοκιμές για την επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων.

Christina Malini Christopher, Annaletchumi Arrumugam, Sunil Shrestha, Ali Ahmed, Parbati Thapa, Bhuvan KC, Ali Qais Blebil, “Effects of Vitamin D and Zinc Supplementation in Prevention and Treatment of COVID-19 among Older Adults: A Rapid Review”, International Journal of Clinical Practice, vol. 2023, Article ID 1873149, 11 pages, 2023. https://doi.org/10.1155/2023/1873149

Μην χάσετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη Ιπποκράτης που διαθέτει το IRI Beyond και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε να μαθετε για την υγεία σας και όχι μόνο!
Μοιράσου την πληροφορία: