Τι είναι η γλυφοσάτη;

Η γλυφοσάτη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο στη γεωργία. Επίσης, χρησιμοποιείται, ευρέως, για τη διαμόρφωση του τοπίου. Βρίσκει εφαρμογή στον έλεγχο ζιζανίων και αγρωστωδών, καθιστώντας το ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα παγκοσμίως. Χρήση της γλυφοσάτης Η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως: Γεωργία: Για τη διαχείριση της ανάπτυξης ζιζανίων σε καλλιέργειες όπως η … διαβάστε περισσότερα